Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε. Ανοξείδωτα αστέρια

Κατασκευή και τοποθέτηση ανοξείδωτων αστεριών στο εργοστάσιο της Δέλτα Τροφιμα Α.Ε.

Gallery