Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε. Αστέρια POM

Κατασκευή και τοποθέτηση αστεριών POM για τετράγωνα μπουκάλια στο εργοστάσιο της Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε.

Gallery

Video Section