Αθηναϊκη Ζυθοποιία Α.Ε. Εναλλάκτες Θερμότητας

Πρεσάρισμα και κατασκευή εναλλακτών θερμότητας στο εργοστάσιο της Αθηναϊκης Ζυθοποιίας Α.Ε.

Gallery