Αθηναϊκη Ζυθοποιία Α.Ε Εγκατάσταση δεξαμενών

Αποξήλωση 8 δεξαμενών από το εργοστάσιο της Αθηναϊκης Ζυθοποιίας Α.Ε. Θεσσαλονίκης, αποξήλωση 4 δεξαμενών από το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. Αθηνών και τοποθέτησή τους στη νέα θεση στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.

Gallery

Video Section