Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε. Αστέρια POM

Κατασκευή και τοποθέτηση αστεριών POM και οδηγών στο εργοστάσιο της Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε.

Gallery